Lidmaatschap

Als je lid wilt worden, kun je het aanmeldformulier downloaden onderaan deze pagina en samen met een  pasfoto mailen aan: [email protected]

Contributie

Onze leden betalen contributie over het hele kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december. Word je echter na 15 juli lid, dan wordt de contributie naar evenredigheid vastgesteld.
De inning van de contributie gaat via automatische incasso.  De contributie wordt jaarlijks in één keer afgeschreven, uiterlijk eind april.
De contributie wordt verhoogd met € 25,00 “kantinedienst”. Dit bedrag wordt teruggestort als aan de hand van het kasformulier duidelijk is dat je de jaarlijkse kantinedienst hebt gedaan. Deze regel geldt voor alle leden ouder dan 18 jaar met uitzondering van studenten en leden vanaf 75 jaar.

De jaarcontributie 2018:
Tenniskids Kinderen die voor het eerst tennissen € 20,00
Minioren t/m 12 jaar € 55,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 75,00
Jongeren 18 t/m 22 jaar € 90,00

 

+ 25,00 kantinegeld

Senioren 23 jaar en ouder € 125,00

 

+ 25,00 kantinegeld

AYR draagt hiervan ongeveer € 16,00 per lid af aan de KNLTB.

Vakantielidmaatschap

Het is mogelijk te kiezen voor een vakantielidmaatschap. Dit lidmaatschap is geldig in de periode van 1 juni t/m 31 augustus. Dit lidmaatschap is geldig om te spelen op de banen van AYR in genoemde periode. Je wordt niet aangemeld bij de KNLTB en daardoor kun je niet deelnemen aan wedstrijden georganiseerd buiten AYR.

Als senior-lid betaal je € 45,-. Je ontvangt hiervoor een tijdelijke pas.

Als junior-lid (t/m 17 jaar) betaal je € 30,-. Je ontvangt hiervoor een tijdelijke pas.

De genoemde bedragen € 45,- of € 30,- moeten contant en gepast betaald worden bij het ophalen van de tijdelijke pas. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de ledenadministratie.

Aanmeldingsformulieren vakantielidmaatschap kun je downloaden onderaan deze pagina.

Lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kan dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. Het opzeggen kan per mail aan [email protected] met opgave van de reden(en).

Tennispasje

Als bewijs van lidmaatschap van AYR en de KNLTB wordt jaarlijks een tennispasje verstrekt. Op dit pasje staat je naam, geboortedatum, geslacht, bondsnummer, speelsterkte en pasfoto.
Het tennispasje heb je nodig om gebruik te kunnen maken van de banen. Het is dus niet alleen geldig voor competitiespelers! Baanreservering is namelijk alleen maar mogelijk met behulp van de geldige pasjes van de betrokken spelers. Verder verleent een aantal sponsors van de KNLTB korting op vertoon van het pasje. Tenslotte dient het pasje ook nog als polis van de ongevallen- verzekering die de KNLTB heeft afgesloten voor alle leden tot zeventig jaar. Jaarlijks in de maand maart kun je op een ‘pasjesavond’ je tennispas ophalen in het clubgebouw. Als je na 1 april lid wordt kun je het pasje in overleg met de ledenadministratie op een ander moment afhalen in het clubgebouw.

Speelsterkte

Ieder jaar wordt voor elk KNLTB-lid de speelsterkte bepaald. Dit gebeurt op basis van jouw DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) rating: een gemiddelde op basis van behaalde resultaten in officiële toernooien en competities. Er zijn negen speelsterktecategorieën, variërend van 1 (het sterkst) tot 9 (het zwakst), die op het tennispasje zowel voor het enkel- als het dubbelspel zijn aangegeven. Je kunt jouw ‘rating’ volgen via je persoonlijke profielpagina op de website van de KNLTB.

Aanmeldingsformulier nieuw lid.pdf Aanmelding vakantielidmaatschap AYR 2018 senioren vanaf 18 jr.pdf Aanmelding vakantielidmaatschap AYR 2018 junioren t m 17 jr.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready

Oosterkampen 1a
9481 AK Vries