Lidmaatschap

Je kunt je aanmelden als lid door op de roodomlijnde button rechtsboven in beeld te klikken. Dit kan zowel voor een standaardlidmaatschap, een 3 maanden lidmaatschap als een actielidmaatschap.

Zodra je lid ben geworden, word je door de ledenadministratie aangemeld bij de KNLTB, waarna je een bondsnummer krijgt en een clublidnummer. 

 

Contributie

Onze leden betalen contributie over het hele kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december. Word je echter op een ander moment lid, dan wordt de contributie naar evenredigheid vastgesteld.
De inning van de contributie gaat via automatische incasso.  De contributie wordt jaarlijks in drie  keer afgeschreven.
De contributie wordt verhoogd met € 25,00 “kantinedienst”. Dit bedrag wordt teruggestort als aan de hand van het kasformulier duidelijk is dat je de jaarlijkse kantinedienst hebt gedaan. Deze regel geldt voor alle leden ouder dan 18 jaar met uitzondering van studenten en leden vanaf 75 jaar.

De jaarcontributie 2024:

Tenniskids Kinderen die voor het eerst tennissen € 30,00
Minioren t/m 12 jaar € 55,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 75,00
Jongeren 18 t/m 22 jaar

 

€ 90,00

+ 25,00 kantinegeld

Senioren 23 jaar en ouder

 

€ 135,00

+ 25,00 kantinegeld

AYR draagt hiervan ongeveer € 21,00 per lid af aan de KNLTB.

Zomer challenge

In de zomer, tussen 1 juni en 30 september, is het mogelijk een lidmaatschap voor 3 maanden af te sluiten. Startdatum is de datum van inschrijving. Na die 3 maanden kun je lid worden tot het einde van het jaar en betaal je naar evenredigheid de rest van de contributie. Dit abonnement kan ieder jaar afgesloten worden.

De contributie hiervoor bedraagt voor senioren €55,- en voor junioren tot en met 17 jaar bedraagt de contributie €37,50. 
AYR draagt hiervan ongeveer €7,50 per lid af aan de KNLTB.
De bedragen worden automatisch geïncasseerd. 

Proefabonnement 

Daarnaast is het mogelijk een proefabonnement voor 3 maanden af te sluiten. Je kunt dan kijken of tennis iets voor je is. Ben je enthousiast geworden dan kun je na die 3 maanden regulier lid worden van Are You Ready. De contributie wordt dan naar evenredigheid berekend. 
Dit abonnement kun je één keer afsluiten.

De contributie voor het proefabonnement bedraagt voor senioren €55,- en voor junioren tot en met 17 jaar bedraagt de contributie €37,50. 
AYR draagt hiervan ongeveer €7,50 per lid af aan de KNLTB.
De bedragen worden automatisch geïncasseerd. 

Lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kan dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. Het opzeggen kan per mail aan [email protected] met opgave van de reden(en).

 Speelsterkte

Ieder jaar wordt voor elk KNLTB-lid de speelsterkte bepaald. Dit gebeurt op basis van jouw DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) rating: een gemiddelde op basis van behaalde resultaten in officiële toernooien en competities. Er zijn negen speelsterktecategorieën, variërend van 1 (het sterkst) tot 9 (het zwakst), die op je digitale ledenpas zowel voor het enkel- als het dubbelspel zijn aangegeven. Je kunt jouw ‘rating’ volgen via je persoonlijke profielpagina op de app van de KNLTB.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready , Oosterkampen 1a, 9481 AK Vries

Postbus 32
948O AA Vries

KVK-nummer

40046233