Kantine

Kantine ‘de Schutshoek

Algemene informatie
Telefoonnummer kantine: 0592-543741
Voor het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod.
Contactpunt: [email protected]

Openingstijden
De kantine is in principe geopend van begin april tot eind oktober, echter met uitzondering van het grootste deel van de zomervakantie van het basisonderwijs. Tevens is de kantine dicht bij het ontbreken van een kantinedienst. Soms wordt dit opgelost door het instellen van zelfbediening.

Op maandag t/m donderdag is de openingstijd van 19.30 tot 23.00 uur (of het einde), op vrijdag is de kantine slechts sporadisch open, op zaterdag alleen tijdens de competities van 8.30 tot 19.00 uur en op zondag tijdens competities en/of toss van 9.30 tot 17 uur. Verder is de kantine natuurlijk open tijdens clubkampioenschappen, toernooien en andere evenementen.

Kantinediensten
Gezelligheid staat bij AYR hoog in het vaandel. Onze kantine ‘De Schutshoek’ vervult daarbij een belangrijke functie. Daarom is het wenselijk dat in principe alle leden hieraan een bijdrage leveren. Gewoon één keer per seizoen voor de andere leden aanwezig zijn.

We dienen allemaal in het bezit te zijn van het certificaat IVA, Instructie Verantwoord Alcoholschenken, wanneer we kantinedienst draaien. Dit is een verplicht onderdeel van onze vergunning inzake de Drank- en Horecawet!
Behaal direct het certificaat op internet: https://www.nocnsf.nl/iva (alleen de verplicht in te vullen velden invullen)

De werkinstructie van de kantinedienst 2018 vind je hier en uiteraard in de klapper in de kantine.

De € 25,00 regeling kantinediensten  
Jaarlijks wordt het bedrag van de te innen contributie met € 25,00 verhoogd. Van alle leden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij één keer per jaar – hetzij ‘s morgens, ‘s middags of ’s avonds – een kantinedienst verrichten. Na het verrichten van een kantinedienst zal door de financiële administratie het bedrag van € 25,00 worden teruggestort.

Het is belangrijk dat het kasformulier duidelijk en volledig wordt ingevuld. Hiermee wordt tijdstip, naam, bankrekeningnummer (IBAN) en handtekening bedoeld. Het invullen van juiste en volledige gegevens versnelt de uitbetaling. Het is echter ook van belang dat, wanneer een kantinedienst om welke reden dan ook uitvalt, het kasformulier wel wordt ingevuld. Het is uiteraard wenselijk dat men op een ander tijdstip de uitgevallen dienst alsnog draait, zonder vergoeding. Op het kasformulier dan invullen: geen vergoeding.

Leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld van kantinedienst.

Kantinedienst draaien op vrijwillige basis wordt zeer op prijs gesteld. Op het kasformulier dan invullen: geen vergoeding.

Inschrijving:

Belangrijk: In 2016 is AYR gestart met een digitaal bardienstsysteem.
Je kunt je voor een kantinedienst zelf via internet inschrijven via de KNLTB Bardienstplanner.
Zorg ervoor dat je juiste email adres bij de ledenadministratie bekend is. Deze wordt namelijk gebruikt om je ‘account’ te activeren voor een bardienst.

Lees eerst even de handleiding! Zie de link hieronder:

http://www.afhangbord.nl/content/html/331.asp?vn=00001&cat=2309

Start je inschrijving via:
https://inloggen.afhangbord.nl

Volg daarna de instructies op de site.

Verhindering
In geval van verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. Hier is de kantinecommissie niet voor verantwoordelijk. Andersom kan het gebeuren dat een speeldag wordt geannuleerd. Diensten die hierdoor komen te vervallen dienen alsnog ingehaald te worden, indien mogelijk. Dit geldt ook bij verhindering door regen.

Sleutels
Voor de kantinedienst heb je een aantal sleutels nodig. Deze kunnen gehaald worden bij:

Naam Adres Telefoon
Vreni Boer S.A. Haadsmastraat 5 0592-543081
Bert Bouma Holtkampen 27 0592-543433
Bert Blok Nieuwe Rijksweg 24 0592-543418
Femmie Turksema Boskamp 49 0592-543360
Karin van Wijk Tynaarlosestraat 64 0592-541362

 

Kleedkamers en baanverlichting

De dames- en herenkleedkamers bevinden zich aan de rechterkant van het clubgebouw (aparte ingang). Hier bevindt zich ook het baanreserveringsbord (ook wel afhangbord genoemd) en het bedieningspaneel van de baanverlichting. De toegangsdeur en de verlichting kun je openen en bedienen met aparte sleutels. Deze sleutels zijn te verkrijgen (€ 4,- borg per stuk) op de pasjesavonden of bij de kantinecommissie.

Sleutels voor verlichting (toegangsdeur en verlichtingskastje) kunnen tegen betaling van borg (€4 per sleutel), worden verkregen bij:
Herman Hoogeveen, Holtkampen 5, tel. 0592-543947.

Vragen?

logo