Kantine

 Kantine 'de Schutshoek'

Algemene informatie
Telefoonnummer kantine: 0592-543741
Voor het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod. 
Contactpunt: [email protected]

Kantinediensten 
Gezelligheid staat bij AYR hoog in het vaandel. Onze kantine ‘De Schutshoek’ vervult daarbij een belangrijke functie. Daarom is het wenselijk dat in principe alle leden hieraan een bijdrage leveren. Gewoon één keer per seizoen voor de andere leden aanwezig zijn.

De € 25,00 regeling kantinediensten 
Jaarlijks wordt het bedrag van de te innen contributie met € 25,00 verhoogd. Van alle leden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij één keer per jaar - hetzij 's morgens, 's middags of ’s avonds - een kantinedienst verrichten. Na het verrichten van een kantinedienst zal door de financiële administratie het bedrag van € 25,00 worden teruggestort.

Het is belangrijk dat het kasformulier duidelijk en volledig wordt ingevuld. Hiermee wordt tijdstip, naam, bankrekeningnummer (IBAN) en handtekening bedoeld. Het invullen van juiste en volledige gegevens versnelt de uitbetaling. Het is echter ook van belang dat, wanneer een kantinedienst om welke reden dan ook uitvalt, het kasformulier wel wordt ingevuld. Het is uiteraard wenselijk dat men op een ander tijdstip de uitgevallen dienst alsnog draait, zonder vergoeding. Op het kasformulier dan invullen: geen vergoeding. Leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld van kantinedienst.

Kantinedienst draaien op vrijwillige basis wordt zeer op prijs gesteld. Op het kasformulier dan invullen: geen vergoeding.  

Inschrijving:
Is alleen digitaal mogelijk (via internet). Je kunt je inschrijven via de volgende link: https://www.ayr.nl en doorloop dan de volgende stappen:

1. Klik op 'Mijn Club' rechtsboven, in de kleur oranje;
2. Toets je bondsnummer in;
3. Toets je (nieuwe) wachtwoord in; (of eventueel wachtwoord vergeten)
4. Klik op Inloggen;
5. Kies tabblad 'Diensten' (2e tabblad vanaf links);
6. Kies de gewenste datum op de kalender (in groen is vrij voor een dienst);
7. Klik op 'Inplannen';
8. Je kantinedienst staat ingepland;  

Voor meer informatie of hulp kun je contact opnemen met Karin en Erwin via het mailadres van de kantinecommissie: [email protected].

Verhindering 
In geval van verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. Hier is de kantinecommissie niet verantwoordelijk voor. Andersom kan het gebeuren dat een speeldag wordt geannuleerd. Diensten die hierdoor komen te vervallen dienen alsnog ingehaald te worden, indien mogelijk. Dit geldt ook bij verhindering door regen.

Sleutels 
Voor de kantinedienst heb je een aantal sleutels nodig. Deze kunnen gehaald worden bij:    

Naam Adres Telefoon
Bert Blok Nieuwe Rijksweg 24 0592-543418
Femmie Turksema Boskamp 49 0592-543360
Karin van Wijk Tynaarlosestraat 64 0592-541362
Vreni Boer S.A. Haadsmastraat 5 0592-543081

 

Verlichtingssleutels 
Sleutels voor verlichting (toegangsdeur en verlichtingskastje) kunnen tegen betaling van borg (€4 per sleutel), worden verkregen bij:
Herman Hoogeveen, Holtkampen 5, tel. 0592-543947.

Openingstijden  De kantine is in principe geopend van begin april tot eind oktober, echter met uitzondering van het grootste deel van de zomervakantie van het basisonderwijs. Tevens is de kantine dicht bij het ontbreken van een kantinedienst. Soms wordt dit opgelost door het instellen van zelfbediening. Het geld moet dan wel opgeborgen worden in de kas.

Op maandag t/m donderdag is de openingstijd van 19.30 tot 23.00 uur (of het einde), op vrijdag en op zaterdag alleen tijdens de competities van 8.30 tot 19.00 uur en op zondag tijdens competities van 9.30 tot 17 uur. Verder is de kantine natuurlijk open tijdens clubkampioenschappen, toernooien en andere evenementen.

Contactpunt [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready , Oosterkampen 1a, 9481 AK Vries

Postbus 32
948O AA Vries

KVK-nummer

40046233