Huishoudelijk Reglement

Reglement

Voor het gebruik van ons tennispark geldt een aantal regels. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich hieraan houden, toezien op de naleving van deze regels en medeleden op incorrect gedrag aanspreken.

Bestuurs- en commissieleden zijn bevoegd zo nodig disciplinaire maatregelen tegen overtreders te treffen.

 • Iedereen die contributie heeft betaald krijgt een tennispas.
 • Men kan uitsluitend spelen op de afgeschreven baan gedurende de toegestane tijd; enkel spel 45 minuten en dubbelspel 1 uur en 15 minuten.
 • Het reserveren van een baan gaat via het digitale afhangbord in de hal bij de kleedkamers.
 • Voor een enkelspel zijn 2 pasjes nodig, voor het dubbelspel 4.
 • Verenigingsactiviteiten hebben altijd voorrang op vrij spelen.

Hieronder vallen alle competitiewedstrijden en alle in de jaarkalender opgenomen toernooien en de toss. Tijdens de competitie moeten altijd 2 banen beschikbaar blijven, of worden gesteld, aan recreanten.

Huishoudelijke regels

Om voor alle leden een gezellig en opgeruimd park te hebben zijn er een aantal huishoudelijke regels opgesteld.

 • Tijdens het spelen is sportkleding vereist. Tenniskleding wordt op prijs gesteld.
 • Het dragen van tennisschoenen is verplicht.
 • Na het spelen dient de baan met een sleepnet gereed gemaakt te worden voor de volgende partij.
 • De belijning wordt zo nodig schoon geveegd.
 • Afval en sigarettenpeuken worden in een afvalbak gedeponeerd.
 • Fietsen worden in de fietsenrekken gestald.
 • Tassen, kleding en dergelijke horen in de kleedkamers thuis en niet in de kantine of op het terras.
 • AYR is niet aansprakelijk voor verlies van eigendom of opgelopen letsel.
Baanreservering

Om ongestoord te kunnen tennissen moet je van tevoren een baan reserveren (of afhangen). Doe je dit niet, dan hebben anderen het recht jouw baan over te nemen. Daarom: vermijd problemen en reserveer altijd!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready , Oosterkampen 1a, 9481 AK Vries

Postbus 32
948O AA Vries

KVK-nummer

40046233