Vooraankondiging activiteiten jubileumjaar 2020

25 oktober 2019


In 2020 bestaat tennisvereniging Are You Ready 100 jaar. Dit heugelijke feit willen we graag met leden en oud-leden vieren.

Festiviteiten zijn op:

  • Zondag 19 april 2020 (officiële oprichtingsdag AYR 1920), met een toernooi voor jeugdleden, senior-leden en oud-leden in historische tenniskledij, receptie met aanwezigheid van genodigden.

  • Vrijdag 19 juni 2020 is voor de jeugd met verschillende activiteiten in het kader van 100 jaar

  • Zaterdag 20 juni 2020 toernooi voorafgaand aan een tennisclinic (met bekende tennisser) afsluitend met eten en feestavond

Tevens wordt er een jubileumboek “A.Y.R. 100 jaar tennis in Vries’’ uitgebracht, waarvoor u alvast kunt intekenen via [email protected]. Het boek wordt uitgegeven op 19 april 2020. Bij voorintekening kost het boek € 10,--. Na 1 april kost het boek € 15,-- . Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0366 5344 32 ten name van AYR, onder vermelding van ‘Jubileumboek’.

Wij doen graag een beroep op u, om deze berichtgeving verder kenbaar te maken bij anderen (oud-leden, vrienden, familie etc), zodat het een groot jubileumfeest wordt.

Zegt het voort en maak hen enthousiast!

Alle leden krijgen te zijner tijd een aanmeldingsformulier toegestuurd om zich op te geven voor de verschillende activiteiten.
Oud-leden die belangstelling hebben om mee te doen aan de activiteiten, kunnen zich aanmelden via [email protected] Een aanmeldingsformulier en het programma worden hen dan toegezonden.

 

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en jubileumcommissie AYR

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready , Oosterkampen 1a, 9481 AK Vries

Postbus 32
948O AA Vries