Informatie gebruik sleepnetten

14 mei 2019


Bij AYR hebben we de volgende banen:
- Canada Ten banen 1 en 2,
- Smashcourt banen 3 en 4,
- Gravelbanen 5,6,7 en 8.

Sleepnetten:
Om de banen na het bespelen weer netjes te egaliseren gebruiken we sleepnetten. AYR heeft 2 soorten sleepnetten voor de tennisspelers:

1. Het reguliere sleepnet past men toe na de tennisbaan bespeeld te hebben.
Het doel van het gebruik van dit sleepnet is om de gemaakte sporen en voetstappen na een wedstrijd te vereffenen. Dit sleepnet gebruiken wij voor alle banen.
Sleepnetten gaan het langste mee als ze na gebruik verticaal opgehangen worden.

De aanschafprijs van zo’n net is € 95,-

2. Het Clean sleepnet gebruikt men alleen om vuil te van de banen te verwijderen.
Met vuil bedoelen we bloesem, bladeren, takjes enz. Bij het slepen verzamelt het vuil zich op het groene kunststof, wat dan in de hoek uitge- klopt kan worden.
Op de trekbalk staat duidelijk welke zijde boven hoort (Up).

De aanschafprijs van zo’n net is € 380,-


ALLEEN DROGE BANEN SLEPEN, nat gravel valt niet te egaliseren met een sleepnet.
 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready

Oosterkampen 1a
9481 AK Vries