Lidmaatschap | Lessen | Regels | Kantine | Tossen Senioren | Tossen Jeugd |

Lidmaatschap:

 

Als je lid wilt worden, kun je het aanmeldformulier nieuw lid downloaden en samen met een  pasfoto mailen aan: ledenadministratie@ayr.nl

Contributie

Onze leden betalen contributie over het hele kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december. Word je echter na 15 juli lid, dan wordt de contributie naar evenredigheid vastgesteld.
De inning van de contributie gaat via automatische incasso. Hiermee kunnen we de administratieve lasten beperken.  De contributie wordt jaarlijks in één keer afgeschreven, uiterlijk eind april.
De contributie wordt verhoogd met € 25,00 “kantinedienst”. Dit bedrag wordt teruggestort als aan de hand van het kasformulier duidelijk is dat je de jaarlijkse kantinedienst hebt gedaan. Deze regel geldt voor alle leden ouder dan 18 jaar met uitzondering van studenten en leden vanaf 75 jaar.

De jaarcontributie bedraagt voor:

Tenniskids Kinderen die voor het eerst tennissen € 20,00
Minioren t/m 12 jaar € 55,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 75,00
Jongeren 18 t/m 22 jaar € 90,00
Senioren  23 jaar en ouder € 125,00
+ 25,00 kantinegeld

AYR draagt hiervan ongeveer € 16,00 per lid af aan de KNLTB.

Vakantielidmaatschap

Het is mogelijk te kiezen voor een vakantielidmaatschap. Dit lidmaatschap is geldig in de periode van 1 juni t/m 31 augustus. Dit lidmaatschap is geldig om te spelen op de banen van AYR in genoemde periode. Je wordt niet aangemeld bij de KNLTB en daardoor kun je niet deelnemen aan wedstrijden georganiseerd buiten AYR.

Als senior-lid betaal je € 45,-. Je ontvangt hiervoor een tijdelijke pas.

Als junior-lid (t/m 17 jaar) betaal je € 30,-. Je ontvangt hiervoor een tijdelijke pas.

De genoemde bedragen € 45,- of € 30,- moeten contant en gepast betaald worden bij het ophalen van de tijdelijke pas. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de ledenadministratie.

Aanmeldingsformulieren vakantielidmaatschap:

 

Download Aanmelding vakantielidmaatschap AYR 2018 junioren t m 17 jr

Download Aanmelding vakantielidmaatschap AYR 2018 senioren vanaf 18 jr

 

Lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kan dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. Het opzeggen kan per mail aan ledenadministratie@ayr.nl met opgave van de reden(en).

Tennispasje

Als bewijs van lidmaatschap van AYR en de KNLTB wordt jaarlijks een tennispasje verstrekt. Op dit pasje staat je naam, geboortedatum, geslacht, bondsnummer, speelsterkte en pasfoto.
Het tennispasje heb je nodig om gebruik te kunnen maken van de banen. Het is dus niet alleen geldig voor competitiespelers! Baanreservering is namelijk alleen maar mogelijk met behulp van de geldige pasjes van de betrokken spelers. Verder verleent een aantal sponsors van de KNLTB korting op vertoon van het pasje. Tenslotte dient het pasje ook nog als polis van de ongevallen- verzekering die de KNLTB heeft afgesloten voor alle leden tot zeventig jaar.
Jaarlijks in de maand maart kun je op een ‘pasjesavond’ je tennispas ophalen in het clubgebouw. Als je na 1 april lid wordt kun je het pasje in overleg met de ledenadministratie op een ander moment afhalen in het clubgebouw.

Speelsterkte

Ieder jaar wordt voor elk KNLTB-lid de speelsterkte bepaald. Dit gebeurt op basis van jouw DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) rating: een gemiddelde op basis van behaalde resultaten in officiële toernooien en competities. Er zijn negen speelsterktecategorieën, variërend van 1 (het sterkst) tot 9 (het zwakst), die op het tennispasje zowel voor het enkel- als het dubbelspel zijn aangegeven. Je kunt jouw ‘rating’ volgen via je persoonlijke profielpagina op de website van de KNLTB.

Digitaal clubblad en een digitale nieuwsbrief

Het clubblad Setpoint wordt een aantal keer per jaar gepubliceerd op de AYR website. Tevens wordt aan het begin van elke maand via e-mail een nieuwsbrief gestuurd. Je ontvangt deze automatisch als je e-mail adres bekend is bij de ledenadministratie.

Kleedkamers en baanverlichting

De dames- en herenkleedkamers bevinden zich aan de rechterkant van het clubgebouw (aparte ingang). Hier bevindt zich ook het baanreserveringsbord (ook wel afhangbord genoemd) en het bedieningspaneel van de baanverlichting. De toegangsdeur en de verlichting kun je openen en bedienen met aparte sleutels. Deze sleutels zijn te verkrijgen (€ 4,- borg per stuk) op de pasjesavonden of bij de kantinecommissie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

AYR Ledenadministratie
p/a Ina Buursma
Boerhoorn 72
9481 HZ Vries
06 1244 8347
ledenadministratie@ayr.nl

Baanreservering

Om ongestoord te kunnen tennissen moet je van tevoren een baan reserveren (of afhangen). Doe je dit niet, dan hebben anderen het recht jouw baan over te nemen. Daarom: vermijd problemen en reserveer altijd!
naar boven

Lessen:

 


Met ingang van november 2013 worden de lessen bij AYR verzorgd door http://tennisschoolcarolien.nl/
naar boven

Regels:

 


Voor het gebruik van ons tennispark geldt een aantal regels. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich hieraan houden, toezien op de naleving van deze regels en medeleden op incorrect gedrag aanspreken.

Bestuurs- en commissieleden zijn bevoegd zo nodig disciplinaire maatregelen tegen overtreders te treffen.

 • Iedereen die contributie heeft betaald krijgt een tennispas.
 • Men kan uitsluitend spelen op de afgeschreven baan gedurende de toegestane tijd; enkel spel 45 minuten en dubbelspel 1 uur en 15 minuten.
 • Het reserveren van een baan gaat via het digitale afhangbord in de hal bij de kleedkamers.
 • Voor een enkelspel zijn 2 pasjes nodig, voor het dubbelspel 4.
 • Verenigingsactiviteiten hebben altijd voorrang op vrij spelen.

Hieronder vallen alle competitiewedstrijden en alle in de jaarkalender opgenomen toernooien en de toss. Tijdens de competitie moeten altijd 2 banen beschikbaar blijven, of worden gesteld, aan recreanten.

Huishoudelijke regels

Om voor alle leden een gezellig en opgeruimd park te hebben zijn er een aantal huishoudelijke regels opgesteld.

 • Tijdens het spelen is sportkleding vereist. Tenniskleding wordt op prijs gesteld.
 • Het dragen van tennisschoenen is verplicht.
 • Na het spelen dient de baan met een sleepnet gereed gemaakt te worden voor de volgende partij.
 • De belijning wordt zo nodig schoon geveegd.
 • Afval en sigarettenpeuken worden in een afvalbak gedeponeerd.
 • Fietsen worden in de fietsenrekken gestald.
 • Tassen, kleding en dergelijke horen in de kleedkamers thuis en niet in de kantine of op het terras.
 • AYR is niet aansprakelijk voor verlies van eigendom of opgelopen letsel.

naar boven

 

Algemene informatie

Telefoonnummer kantine: 0592-543741
Voor het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod.
Contactpunt: kc@ayr.nl

Kantinediensten

Belangrijk: In 2016 is AYR gestart met een digitaal bardienstsysteem.
Je kunt je voor een kantinedienst zelf via internet inschrijven via de KNLTB Bardienstplanner.

Lees eerst even de handleiding! Zie de link hieronder:

http://www.afhangbord.nl/content/html/331.asp?vn=00001&cat=2309

Start je inschrijving via:
https://inloggen.afhangbord.nl

Volg daarna de instructies op de site.

Kantine ‘de Schutshoek

Algemene informatie
Telefoonnummer kantine: 0592-543741
Voor het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod.
Contactpunt: kc@ayr.nl

Kantinediensten
Gezelligheid staat bij AYR hoog in het vaandel. Onze kantine ‘De Schutshoek’ vervult daarbij een belangrijke functie. Daarom is het wenselijk dat in principe alle leden hieraan een bijdrage leveren. Gewoon één keer per seizoen voor de andere leden aanwezig zijn.

De € 25,00 regeling kantinediensten 
Jaarlijks wordt het bedrag van de te innen contributie met € 25,00 verhoogd. Van alle leden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij één keer per jaar – hetzij ’s morgens, ’s middags of ’s avonds – een kantinedienst verrichten. Na het verrichten van een kantinedienst zal door de financiële administratie het bedrag van € 25,00 worden teruggestort.

Het is belangrijk dat het kasformulier duidelijk en volledig wordt ingevuld. Hiermee wordt tijdstip, naam, bankrekeningnummer (IBAN) en handtekening bedoeld. Het invullen van juiste en volledige gegevens versnelt de uitbetaling. Het is echter ook van belang dat, wanneer een kantinedienst om welke reden dan ook uitvalt, het kasformulier wel wordt ingevuld. Het is uiteraard wenselijk dat men op een ander tijdstip de uitgevallen dienst alsnog draait, zonder vergoeding. Op het kasformulier dan invullen: geen vergoeding.

Leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld van kantinedienst.

Kantinedienst draaien op vrijwillige basis wordt zeer op prijs gesteld. Op het kasformulier dan invullen: geen vergoeding.

 

Inschrijving:

LET OP: DIT GAAT MET INGANG VAN 2016 VERANDEREN. JE KUNT DAN ALLEEN NOG DIGITAAL INSCHRIJVEN (VIA INTERNET). 

Zorg er ook voor dat je juiste email adres bij de ledenadministratie bekend is. Deze wordt namelijk gebruikt om je ‘account’ te activeren voor een bardienst.

Voor meer info: let op de site en je email.
Op de beide pasjesavonden zijn mensen van de kantinecommissie als helpdesk aanwezig.

Verhindering
In geval van verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. Hier is de kantinecommissie niet voor verantwoordelijk. Andersom kan het gebeuren dat een speeldag wordt geannuleerd. Diensten die hierdoor komen te vervallen dienen alsnog ingehaald te worden, indien mogelijk. Dit geldt ook bij verhindering door regen.

Sleutels
Voor de kantinedienst heb je een aantal sleutels nodig. Deze kunnen gehaald worden bij:

Naam Adres Telefoon
Vreni Boer S.A. Haadsmastraat 5 0592-543081
Bert Bouma Holtkampen 27 0592-543433
Bert Blok Nieuwe Rijksweg 24 0592-543418
Femmie Turksema Boskamp 49 0592-543360
Karin van Wijk Tynaarlosestraat 64 0592-541362

 

Verlichtingssleutels
Sleutels voor verlichting (toegangsdeur en verlichtingskastje) kunnen tegen betaling van borg (€4 per sleutel), worden verkregen bij:
Herman Hoogeveen, Holtkampen 5, tel. 0592-543947.

Openingstijden
De kantine is in principe geopend van begin april tot eind oktober, echter met uitzondering van het grootste deel van de zomervakantie van het basisonderwijs. Tevens is de kantine dicht bij het ontbreken van een kantinedienst. Soms wordt dit opgelost door het instellen van zelfbediening.

Op maandag t/m donderdag is de openingstijd van 19.30 tot 23.00 uur (of het einde), op vrijdag is de kantine slechts sporadisch open, op zaterdag alleen tijdens de competities van 8.30 tot 19.00 uur en op zondag tijdens competities van 9.30 tot 17 uur. Verder is de kantine natuurlijk open tijdens clubkampioenschappen, toernooien en andere evenementen.

Contactpunt kc@ayr.nl

Werkinstructie Kantinedienst:

Deze vind je op www.afhangbord.nl / bardienst / bardienstreglement.

En uiteraard in de klapper in de kantine.

naar boven

Informatie over het tossen voor volwassenen

 

Wat is tossen?

Een belangrijke recreatieve tennisactiviteit bij AYR is het tossen. Dit is een vorm van dubbelspel waarbij je niet zelf voor medespelers hoeft te zorgen. De indeling wordt namelijk bepaald door de rackets van de deelnemers voor elke ronde uit een hoop te trekken.
Je hoeft voor het tossen geen afspraken te maken en kunt er dus gemakkelijk in je eentje naar toe gaan. Deze spelvorm is dan ook bijzonder geschikt om bijvoorbeeld als nieuw lid kennis te maken met andere AYR-ers.

Wanneer tossen?

De dinsdagavond is vanouds de vaste toss-avond van AYR, maar ook op vrijdagavond en zondagochtend van 09.30 – 11.30 uur wordt er getosst.  Op de vrijdagochtend wordt er getosst door de 50 plussers en wel tussen 9 en 11 uur.

Voor wie?

Het tossen staat open voor spelers en speelsters van elk niveau. Bij grote verschillen zal bij de indeling rekening worden gehouden met de speelsterkte van de deelnemers.

Informatie

Voor vragen over het tossen kun je terecht bij Herman Hoogeveen of bij de Recreatiecommissie, e-mail rc@ayr.nl
naar boven

Tossen Jeugd

 

Voor Wie?

Voor alle jeugd!

Wanneer?

Op iedere vrijdag van 18.30-20.00 uur, Hele jaar door m.u.v. toernooiweken.

Waar?

De twee canada ten banen en de minibaan zijn in principe altijd voor het Jeugd-tossen gereserveerd van 18.30 -20.00 uur. Evt. bij veel jeugd nog 1 of twee banen erbij afhangen (dus neem je pasje mee)

Coachen / begeleiding

Er is geen begeleiding bij van de club! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind, jongere.

Tossers en informatie

Er is een tosslijst voor iedereen die mee wil doen. Op de tosslijst staan de telefoonnummers van de andere tossers, zodat je ook eens met elkaar kan afspreken op en/of buiten de toss-avond. De tosslijst wordt na openingstoernooi van de Jeugd rondgemaild. Wil je ook op de tosslijst: mail dit dan naar JC@AYR.nl
Bij iedere wijziging wordt de lijst opnieuw rondgemaild aan de kinderen die erop staan.

Wat is tossen?

Tossen is een recreatieve tennisactiviteit voor de jeugd van AYR. Door het tossen kun je jeugd leren kennen waar je mee kan tennissen.
Voordeel van het tossen is dat je geen afspraak hoeft te maken om te kunnen spelen. Je kunt er in je eentje naartoe. Er zijn altijd andere jeugdleden om mee te tennissen. Het voordeel is ook dat het een vrijblijvend karakter heeft. Als je een keer niet kan, hoef je niet af te bellen.
De indeling wordt bepaald door de rackets van de andere jeugdleden die er zijn. Voor elke ronde worden ze uit een grote hoop getrokken door een onafhankelijke (bijv. iemand van de kantinedienst of een ouder). De partijen duren 10-15 minuten.

Tips voor als je gaat tossen

Wanneer je spelers over hebt of een oneven aantal: Na elke punt laten indraaien aan 1 kant.
Wanneer er voldoende jeugdleden zijn, bij het verdelen van de rackets er in ieder geval rekening houden dat je niet twee keer met dezelfde op de baan aan het dubbelen bent.
Verder zonder te kijken uitdelen!
Ook zijn er nog een aantal andere spelvormen mogelijk (bijv. “Rondje wereld”.)
Voor verdere vragen over het Jeugdtossen kun je terecht bij de Jeugdcommissie. Te bereiken via; JC@AYR.nl

naar boven