Op 14 maart 2018 is de ALV van Are You Ready om 20.00 uur, De Schutshoek. In onderstaand pdf document vind je de agenda, verslag van vorige ALV en de verslaglegging vanuit de verschillende commissies.  We hopen veel leden te mogen begroeten! Bij verhindering graag een afmelding naar: ritsw@hotmail.com. Graag tot 14 maart!

Met vriendelijke groet,

Jaap Bloembergen, voorzitter
Don Hadden, bestuurslid
Rits Wormmeester, secretaris

Aan de leden van Are You Ready 18 (1)

Agenda ALV en verslag 2018

Contributie voorstel 2018

jaarverslag AYR-open 2017_V00